Thu hồi gần 6ha đất xây Khu đô thị Phú Lương

Phối cảnh tổng thể khu đô thị Phú Lương

UBND thành phố giao 341.302 m2 đất tại các phường trên giao cho CTCP Đầu tư xây dựng Trung Việt, CTCP Sông Đà 2 và CTCP Xây dựng Hồng Quang để thực hiện dự án Khu đô thị mới Phú Lương.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6469/QĐ-UBND, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 5/10/2012 của UBND thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Quyết định số: 4460/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Giao 360.494 m2 đất tại các phường: Phú La, Phú Lương và Kiến Hưng thuộc Quận Hà Đông cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Phú Lương;

Quyết định số: 6035/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500;

Quyết định số: 6469/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ghi tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 05/10/2012.

Theo đó, điều chỉnh trích yếu “Thu hồi 57.790m2 đất tại các phường Phú Lương, Phú La, Kiến Hưng (Hà Đông) giao 341.302m2 đất tại 3 phường này cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt đại diện Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt - Công ty cổ phần Sông Đà 2 - Công ty cổ phần Xây dựng Hồng Quang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Phú Lương”

Thu hồi 57.790m2 đất các phường Phú Lương, Phú La, Kiến Hưng (Hà Đông) như sau: 33.237m2 đất thuộc địa bàn Phú Lương (28.970m2 đất do UBND phường quản lý; 4.267m2 đất thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy quản lý); 20.399m2 đất phường Phú La (14.621m2 do UBND phường quản lý, do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy quản lý, 70m2 đất truyền dẫn năng lượng do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội quản lý, 303m2 đất nằm trong Khu đô thị Văn Phú do Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú đang quản lý, sử dụng); 4.155m2 đất thuộc địa bàn phường Kiến Hưng (2.316m2 đất do UBND phường quản lý, 1.839m2 do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy quản lý).

UBND thành phố giao 341.302m2 đất tại các phường trên giao cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt, Công ty cổ phần Sông Đà 2 và Công ty cổ phần Xây dựng Hồng Quang để thực hiện dự án Khu đô thị mới Phú Lương. Hình thức sử dụng đất, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng 50 năm kể từ 4/7/2008; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài...

Các nội dung khác tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 5/10/2012 của UBND thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Ngày 18 tháng 11 năm 2014 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6035/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500. Địa điểm tại các phường Phú La, Phú Lương, Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Dự án Khu đô thị mới Phú Lương được thiết kế với chức năng hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các Dự án đầu tư, khu dân cư lân cận hiện trạng đảm bảo phát triển ổn định bền vững. Khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân khu vực; Tại lập, bổ sung quỹ nhà ở, trường học và các công trình công cộng thiết yếu, bãi đỗ xe, cây xanh, thể dục thể thao phục vụ thành phố và dân cư khu vực.

Quy hoạch chi tiết có tổng diện tích khoảng 344,023m2, dân số khoảng 6.400 người nằm trong ô quy hoạch ký hiệu 12-2 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S4.

Đồng thời đến ngày 5/12/2014 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 6469/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bàn giao 341.302 m2 đất cho Dự án khu đô thị mới mới Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

Chức năng sử dụng đất cụ thể như sau:

1. Đất công cộng đơn vị ở: 9.024m2 tương đương 2,62% (1,4m2 / người).

2. Đất cây xanh, TDTT đơn vị ở: 19.619m2 tương đương  5,7% (3,07m2 / người).

3. Đất đường giao thông đơn vị ở: 22.621m2 tương đương 6,58% (3,5m2 / người).

4. TRường mầm non: 4.800 tương đương 1,4% (320 học sinh - 15m2 / hs).

5. Đất trường THCS: 10.361m2 tương đương 3,01% (688 học sinh - 15m2 / hs).

6. Đất ở:

6.1 Đất nhà ở liền kề Phú Lương gồm 40 ô đất với tổng diện tích 51.285m2 tương đương 14,91% (2.676 người), các ô đất có ký hiệu được đánh số: LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, LK7, LK8, LK9, LK10, LK11, LK12, LK13, LK14, LK15, LK 16, LK17, LK18, LK19, LK20, LK21, LK22, LK23, LK24, LK25, LK26, LK27, LK28, LK29, LK30, LK31, LK32, LK33, LK34, LK35, LK36, LK37, LK38, LK38, LK39, LK40.

6.2 Đất nhà ở biệt thự Phú Lương gồm 18 ô đất với tổng diện tích 92.836m2 tương đương 26,99% (1.444 người), các ô đất có ký hiệu được đánh số: BT1, BT2, BT3, BT4, BT5, BT6, BT7, BT8, BT9, Bt10, BT11, BT12, BT13, BT14, BT15, BT16, BT17, BT18.

6.3 Đất nhà ở cao tầng có tổng diện tích 14.983m2 tương đương 4,36% (2.280 người).

7. Đất đường giao thông nhóm nhà ở: 46.033m3 tương đương 13.38%

Ngoài ra còn:

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 1000m2 tương đương 0,29%.

- Đất đường giao thông thành phố: 71.461m2 tương đương 20,77%.

Trước đó UBND thành phố Hà Nội và Hà Tây (cũ) đã phát hành các văn bản giao chủ đầu tư, cụ thể như sau:

- Quyết định số: 1497/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2008 về việc giao Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Việt (đại diện liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Việt, Công ty CP Sông Đà 2, Công ty CP Xây dựng Hồng Quang) làm chủ đầu tư và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Phú Lương, thành phố Hà Đông;

- Văn bản số: 809/BXD-KTQH ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc thoả thuận quy hoạch chi tiết 1/2000 các dự án tại thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây;

- Quyết định số: 1241/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Phú Lương, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây;

- Quyết định số: 1555/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu đô thị mới Phú Lương, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây;

- Quyết định số: 1756/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Lương, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây;

- Quyết định số: 1915/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 về việc phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phú Lương, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây;

- Quyết định số: 2025/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phú Lương, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây;

- Quyết định số: 2492/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 về việc phê duyệt điều chỉnh cho phép đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phú Lương, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây;

- Thông báo số: 204/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng. Trong đó cho phép dự án Khu đô thị mới Phú Lương tiếp tục triển khai thực hiện sau khi hợp nhất Hà Tây và Hà Nội.